# فراخوان_مقاله

فراخوان مقاله چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

چهارمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزیتوسط انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 124 بازدید

فراخوان پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز و منظم چهار کنفرانس ملی آموزش و یادگیری الکترونیکی(به ترتیب در دانشگاه زنجان، دانشگاه سیستان و ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 50 بازدید

فراخوان پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز و منظم چهار کنفرانس ملی آموزش و یادگیری الکترونیکی(به ترتیب در دانشگاه زنجان، دانشگاه سیستان و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 40 بازدید

فراخوان مقاله "سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران"

انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، سومین کنگره خود تحت عنوان" سیاست‌ها و رهیافت‌های پایدارسازی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن بین المللی ترویج و آموزش کشاورز

فراخوان مقاله بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن بین المللی ترویج و آموزش کشاورزی در تاریخ 24 تا 24 می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید