همبستگی مثبت و قوی افزایش مقالات علمی- پژوهشی و بالارفتن میزان مشکلات در جامعه

این روزها بازار مقاله و مقاله نویسی حسابی داغ است. ظریفی می گفت بین افزایش مقالات علمی- پژوهشی و بالارفتن میزان مشکلات در جامعه ما نوعی همبستگی مثبت و قوی وجود دارد! این یعنی اینکه در کشور ما علم راه خودش را می رود و جامعه با همه مشکلاتش به راهی دیگر. خدایی این همه مقاله برای چیست؟ ارتقا, پیشرفت شغلی, ... . پس تکلیف علم چه می شود؟ یکی از دوستان درباره یکی از دانشجویان دکتری تعریف می کرد: " حدود ۴۰ مقاله علمی-پژوهشی دارد ...". خیلی تعجب کردم. با ۳۰ سال سن و ۴۰ مقاله؟! البته دوستم در ادامه گفت:" البته ایشان بخش های آماری و تجزیه و تحلیل مقالات را انجام می دهند" ... و البته بعد دو نفری خنده معنی داری کردیم. خوب شاید روزی بیاید که از این دست مقاله ها هم در نشریات ببینیم .... مثل  این مورد

منبع: وبلاگ دکتر صفایی موحد

/ 0 نظر / 89 بازدید